Magistrica ekonomije Martina Blažinčić, posjeduje višegodišnje iskustvo na poslovima nabave na inozemnom i domačem tržištu, na poslovima organizacije poslovanja i marketinga kao Purchase i Marketing Manager, kao Urednica časopisa Anima – Urednica weba 2.0 i multimedije te posjeduje specijalistička znanja kao višegodišnji vodeći koordinator u financijsko – računovodstvenom sektoru na poslovima kao što su praćenje kompletnog poslovanja, izrada planova – analiza i projekcija, izrada statističkih izvještaja (godišnji i tromjesečni), izrada godišnjih obračuna (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tokovi, bilješke), izrada mjesečnih izvještaja (za potrebe vlasnika, direktora), te prijava poreza na dobit. Neke od mojih ostalih specijalnosti su poslovna komunikacija i korespodencija na engleskom jeziku, izrada planova, projektnih prijedloga i proračuna za dodjelu bespovratnih poticajnih sredstava te svakako marketing. Martina je također dio tima Tehnološko- Inovacijskog centra u smislu održavanja predavanja za poduzetnike na temu Računovodstvo, financije , porezi. Također ima visoku prolaznost projekata na EU fondovima, te Ministartvu obrta i poduzetništva i Ministarstvu turizma.
Partnerica – ekonomistica Ana Šarić posjeduje 15 godina iskustva u financijsko – računovodstvenom sektoru – kreiranje računskog plana (kontni plan), vođenje kompletnog materijalnog knjigovodstva (primke, kalkulacije, normativi, inventure i dr.), robno knjigovodstvo, vođenje financijskog knjigovodstva (dnevnik i glavna knjiga), vođenje i evidencija osnovnih sredstava, sitnog inventara i nematerijalne imovine, saldakonti kupaca i dobavljača, obračun plaća sa svim popratnim izvještajima te slanje istih, izrada naloga na plaćanje obveza i plaća (netto, doprinosi, porezi), putni nalozi, porez na dodanu· vrijednost.
Uvjerenja samo da je visoko obrazovanje ključ uspjeha, ali bez poslovnog i životnog iskustva ono teže dolazi do izražaja. Vodeći se činjenicom da je visoko obrazovanje te poslovno i životno iskustvo itekako bitno, dio tima Conti-s j.d.o.o. je i senior partner, diplomirani ekonomista gosp. Branko Kovačić. Diplomirani ekonomista Gosp. Kovačić ima više od 13 godina relevantnog radnog iskustva na visokim rukovodećim pozicijama u privredi (trgovina i građevina) te preko 20 godina na rukovodećoj poziciji u bankarskom sektoru. Kombinacijom visokog obrazovanja i specijalističkih znanja sa mladenačkom ambicijom te neophodnim poslovnim i životnim iskustvom osigurati ćemo odlične pretpostavke za uspjeh. Kao direktor tvrtke Kredis Front office j.d.o.o. Branko Kovačić savjetnik je na području: poslovnog planiranja financijskog savjetovanja i kreditnog posredovanja. Dugogodišnje direktorske pozicije u tvrtci Team d.d. ali i u Croatia Banci d.d. osigurale su znanje, iskustvo i preduvijet su za poslovnog i stručnog savjetnika kojemu možete ukazati svoje povjerenje.