Obavljamo sve knjigovodstveno-računovodstvene poslove prema zahtjevu korisnika:

• Računovodstveno praćenje svih poslovnih promjena
• Vođenje salda-konta kupaca i dobavljača
• Financijsko knjigovodstvo
• Materijalno knjigovodstvo
• Izrada kalkulacija
• Platni promet
• Obračun plaća i ostalih primitaka
• Prijava-odjava radnika (ugovori o radu, obrasci)
• Vođenje evidencije radnika (matična knjiga radnika)
• Izrada svih izvještaja prema vanjskim korisnicima:

- TSI-pod na zahtjev korisnika
- GFI-pod
- bilanca, račun dobiti i gubitka, obračun poreza na dobit
- PDV, PDV-K
- popunjavanje prijava za kredite
- razna statistika;

• Analiza poslovanja na mjesečnoj razini
• Vođenje knjige primitaka i izdataka – za obrtnike i poljoprivrednike
• Izrada obračuna poreza na dohodak

Vršimo usluge kontrole računovodstvene evidencije i izrade godišnjih obračuna kod korisnika koji imaju vlastito računovodstvo. Jamčimo Vam potpunu diskreciju, kvalitetu i profesionalnu uslugu koja je u cijelosti usklađena s propisima Republike Hrvatske.